Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Hyundai Solati 940.000.000 Liên hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Elantra 1.6 - MT 580.000.000 Tiền mặt -Phụ kiện
Elantra 1.6 - AT 655.000.000 Tiền mặt -Phụ kiện
Elantra 2.0 - AT 699.000.000 Tiền mặt -Phụ kiện
Elantra Sport 769.000.000 Tiền mặt -Phụ kiện
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Hyundai Santafe 2.5L xăng tiêu chuẩn 1.030.000.000 Chi Tiết Liên Hệ
Hyundai Santafe 2.2L dầu tiêu chuẩn 1.140.000.000 Chi Tiết Liên Hệ
Hyundai Santafe 2.5L xăng đặt biệt 1.190.000.000 Chi Tiết Liên Hệ
Hyundai Santafe 2.2L dầu đặt biệt 1.310.000.000 Chi Tiết Liên Hệ
Hyundai Santafe 2.5L xăng cao cấp 1.260.000.000 Chi Tiết Liên Hệ
Hyundai Santafe 2.2L dầu cao cấp 1.360.000.000 Chi Tiết Liên Hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Accent 1.4 MT tiêu chuẩn 436.100.000 VNĐ Liên hệ
Accent 1.4 MT 486.000.000 VNĐ Liên hệ
Accent 1.4 AT 520.000.000 VNĐ Liên hệ
Accent 1.4 AT đặc biệt 561.000.000 VNĐ Liên hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Tucson 2.0 xăng Tiêu chuẩn 799.000.000 VNĐ Liên hệ
Tucson 2.0 xăng đặc biệt 878.000.000 VNĐ Liên hệ
Tucson 2.0 dầu 940.000.000 VNĐ Liên hệ
Tucson 1.6 Turbo xăng 932.000.000 VNĐ Liên hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Kona 2.0 tiêu chuẩn 636.000.000 VNĐ Tiền mặt + Phụ kiện
Kona 2.0 đặc biệt 699.000.000 VNĐ Tiền mặt + Phụ kiện
Kona 1.6 Turbo 750.000.000 VNĐ Tiền mặt + Phụ kiện
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Grand i10 1.2 MT Base 360.000.000 VNĐ Liên hệ
Grand i10 1.2MT 405.000.000 VNĐ Liên hệ
Grand i10 1.2AT 435.000.000 VNĐ Liên hệ